ترامپ طوفان ایرما را «هیولایی بزرگ» خواند که خسارت های جبران‌ ناپذیری به بار آورده و زندگی افراد زیادی را به خطر انداخته و همچنین غارت از فروشگاه ها و قطع برق در برخی از مناطق موج نارضایتی را در بین مردم افزایش داده است.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶, ۱۲:۵۶ تهران
کامنت