اختصاصی پارس تودی- انتخابات پارلمانی آلمان قرار است در 24 سپتامبر 2017 برگزار شود. این انتخابات با توجه به تحولات مهم در اتحادیه اروپا مانند برگزیت، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در فرانسه (به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا پس از آلمان) ونیز فضای تنش آمیز بین اروپا و آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۶, ۱۷:۰۷ تهران
کامنت