۰۴ آذر ۱۳۹۶, ۱۹:۳۹ تهران

آثار نقاشی سه بانوی هنرمند کشورمان در نمایشگاهی با عنوان نقاشی معاصر بانوان ایران زمین در باکو به نمایش گذاشته شد.

کلیدواژه

کامنت