• تصاویر : کتابفروشی 150 ساله پایتخت

.کتابفروشی اسلامیه، قدیمی ترین کتابفروشی تهران در خیابان ۱۵ خرداد است، این مکان ۱۵۰ سال است که چراغش را برای مشتری های کتابخوان خودش روشن نگهداشته است

 

 

کلیدواژه

۰۲ دی ۱۳۹۶, ۱۷:۰۳ تهران
کامنت