• آشنایی با کلیساهای سراسر ایران
    آشنایی با کلیساهای سراسر ایران

کلیسا محل عبادت مسیحیان است. مورخان، تاریخ آغاز مسیحیت در ایران را به دوره اشکانیان و قرن اول میلادی نسبت می دهند. موافقت پادشاهان اشکانی با آزادی دین و عقیده مردم سرزمین های تحت حاکمیت، باعث شد تا تعدادی زیادی از مسیحیان و مبلغان مسیحی که مورد آزار و اذیت امپراطوری روم قرار می گرفتند وارد خاک ایران شوند و در این کشور در امنیت کامل به تبلیغ و انجام مراسم مذهبی خود بپردازند. (آغاز سال نو میلادی بر هموطنان مسیحی مبارک باد)

کلیدواژه

۰۴ دی ۱۳۹۶, ۱۴:۰۲ تهران
کامنت