محیط های فن آورانه ای که از تبدیل پهناهای صنعتی متروکه شهر بعد از قانون حذف آلاینده ها بوجود آمده اند.

کلیدواژه

۰۷ دی ۱۳۹۶, ۱۸:۱۵ تهران
کامنت