دستگاهی که کاربرد زیادی در اندازه گیری مصرف آب ، گاز و انواع سوخت دارد.

۰۷ دی ۱۳۹۶, ۱۸:۳۲ تهران
کامنت