دستگاهی که کاربرد زیادی در اندازه گیری مصرف آب ، گاز و انواع سوخت دارد.

کلیدواژه

۰۷ دی ۱۳۹۶, ۱۸:۳۲ تهران
کامنت