• فتوکامنت: حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است

رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است، افزودند: در آن حادثه، هیچکس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد.

رهبر معظم انقلاب: حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است

 

کلیدواژه

۰۸ دی ۱۳۹۶, ۱۳:۰۷ تهران
کامنت