• فتوکامنت: قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند وآن حادثه بی نظیر پدید آمد

رهبر معظم انقلاب: در حادثه 9دی هیچکس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند وآن حادثه بی نظیر پدید آمد.

رهبر: قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند وآن حادثه بی نظیر پدید آمد

 

کلیدواژه

۰۸ دی ۱۳۹۶, ۱۶:۰۵ تهران
کامنت