با سرد شدن هوا در مرز‌های شمالی و کمبود غذا، پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی به تالاب‌های استان گلستان کوچ می‌کنند.

کلیدواژه

۰۸ دی ۱۳۹۶, ۱۹:۰۳ تهران
کامنت