• تصاویر: هشتمین سالگرد حماسه 9 دی در استان های کشور

راهپیمایی «حماسه نُهم دی» در سراسر ایران اسلامی و با حضور پرشور و آگاهانه ملت فهیم و بصیر ایران اسلامی برگزار شد.

کلیدواژه

۰۹ دی ۱۳۹۶, ۱۷:۵۵ تهران
کامنت