• تصاویر : مراسم آغاز سال 2018 میلادی در کلیسای گریگور لوساووریچ مقدس
کامنت