• اینفوگرافی: صادرات ۷۷۷ میلیون بشکه نفت ایران در سال ۲۰۱۷
کامنت