• اینفوگرافی: صادرات ۷۷۷ میلیون بشکه نفت ایران در سال ۲۰۱۷

صادرات ۷۷۷ میلیون بشکه نفت ایران در سال ۲۰۱۷

کلیدواژه

۱۱ دی ۱۳۹۶, ۱۶:۳۹ تهران
کامنت