در روزهای گذشته در چند شهر ایران تعدادی از مردم با برگزاری تجمع و سر دادن شعارهایی، به عدم تعیین تکلیف مالباختگان ‏موسسات مالی و گرانی برخی کالاها و ضعف نظارتی دولت، اعتراض کردند که برخی از این تجمع ها از سوی فرصت طلبان و ‏اغتشاشگران به آشوب کشیده شد.‏

۱۱ دی ۱۳۹۶, ۱۶:۳۴ تهران
کامنت