۱۱ دی ۱۳۹۶, ۱۹:۰۱ تهران

رهبر معظم انقلاب: خواص از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل می‌کنند، مهمترین ویژگی خواص بصیرت است. «خواص» که می‌گوییم … یعنی کسانی که وقتی عملی انجام می‌دهند، موضع‌گیری می‌کنند و راهی انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است. می‌فهمند و تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.  

کلیدواژه

کامنت