دو محقق ایرانی دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی را برای اولین بار در جهان اختراع کردند.

کلیدواژه

۱۲ دی ۱۳۹۶, ۱۱:۰۳ تهران
کامنت