• فتوکامنت: روح شجاعت، فداکاری و ایمان مانع اعمال دشمنیِ دشمنان است

روح شجاعت، فداکاری و ایمان مانع اعمال دشمنیِ دشمنان است

۱۲ دی ۱۳۹۶, ۱۵:۵۷ تهران
کامنت