در چند روز گذشته ناامنی و اغتشاش در برخی شهرهای کشور به وقوع پیوست اما انتشار ویدئویی که پایین کشیدن و پاره کردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشان می داد؛ مردم شریف ایران را بسیار متألم کرد.

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۳:۲۶ تهران
کامنت