در پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار و آجیل ده ها شرکت و واحد تولیدی و فرآوری و همچنین شرکت های بزرگ صادراتی حضور دارند، علاوه برعرضه و ارائه انواع خشکبار و آجیل و میوه های خشک؛ نوین ترین دستگاه ها، تجهیزات و صنایع مختلف مربوط به فرآوری و بسته بندی های صادراتی خشکبار نیز به نمایش گذاشته می شود.

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۹:۱۰ تهران
کامنت