ایام فرخنده دهه فجر در راه است و به حرمتش در این روزها آسمان همه جا یک رنگ است.

کلیدواژه

۰۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۶:۱۷ تهران
کامنت