• تصاویر: 12 بهمن 1357- بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به ایران

12بهمن 1357 - حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، پس از 14 سال دوری از وطن و سال ها مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی، به ایران بازگشتند.

کلیدواژه

۱۲ بهمن ۱۳۹۶, ۰۹:۳۴ تهران
کامنت