•  تصاویر:  حضور رییس جمهور در جمع مردم زلزله زده استان کرمان

حضور رییس جمهور در جمع مردم روستای زلزله زده گورک

کلیدواژه

۱۳ بهمن ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵ تهران
کامنت