•  تصاویر:  حضور رییس جمهور در جمع مردم زلزله زده استان کرمان
کامنت