• تصاویر: تالاب بین المللی«گمیشان»

تالاب بین المللی «گمیشان» بعد از چهار سال خشکی مطلق آبگیری شد و بیش از 2000 قطعه قو و حدود 5000 قطعه از مرغابی‌سانان در این تالاب شمارش شدند.

کلیدواژه

۱۴ بهمن ۱۳۹۶, ۱۴:۴۱ تهران
کامنت