کسب پنج مدال رنگارنگ مردهای کشورمان در دومین روز از رقابتهای دوومیدانی داخل سالن اسیا نشان دهنده سرمایه گذاری خوب کشور در ورزش‌های پایه است.

کلیدواژه

۱۴ بهمن ۱۳۹۶, ۱۵:۴۵ تهران
کامنت