رهبر معظم انقلاب: راه امام(ره) راه نجات این کشور هم در آغاز انقلاب و هم در دوران حیات آن بزرگوار بود و هم امروز هست.

کلیدواژه

۱۴ بهمن ۱۳۹۶, ۱۸:۳۱ تهران
کامنت