رهبر انقلاب اسلامی: با اقتصاد مقاومتی به جنگ مشكلات اقتصاد برویم. اگر بخواهيم مشكل ركود، توليد داخلی، بیکاری و گرانی را حل کنیم، علاج همه اینها در مجموعه‌‌ی اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است.

کلیدواژه

۱۶ بهمن ۱۳۹۶, ۱۲:۳۹ تهران
کامنت