پیست اسکی خوشاکو یکی از جاذبه های دیدنی شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی است که در اطراف روستایی به همین نام در ۳۶ کیلومتری غرب شهر ارومیه قرار دارد.

کلیدواژه

۱۶ بهمن ۱۳۹۶, ۱۷:۵۷ تهران
کامنت