متخصصان شرکتی دانش بنیان در اصفهان موفق به بومی سازی نانو پودرهای سرامیکی شدند.

 

 

کلیدواژه

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۷:۱۲ تهران
کامنت