خط لوله «اتلین غرب» به طول 2200 کیلومتر به عنوان طولانی ترین خط لوله اتلین جهان از مبدا عسلویه به مقصد مهاباد تامین می شود.

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۹:۴۸ تهران
کامنت