• اینفوگرافی: دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب

اینفوگرافی: دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب

اینفوگرافی: دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب

 

۱۹ بهمن ۱۳۹۶, ۱۶:۲۴ تهران
کامنت