مجتمع فولاد سپهر سبلان اردبیل در شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان نمین درحال فعالیت است.

۱۹ بهمن ۱۳۹۶, ۱۸:۱۹ تهران
کامنت