۲۵ بهمن ۱۳۹۶, ۰۲:۱۰ تهران
  • خوشرو: ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است 

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت: ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح این سازمان از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و اعزام نیروی نظامی آمادگی دارد.

به گزارش پارس تودی، «غلامعلی خوشرو» در کمیته ویژه حفظ صلح سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه ماموریت های حفظ صلح بایستی با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از زور بجز در دفاع از خود و با بی طرفی صورت پذیرد خاطرنشان کرد احترام به برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها بایستی کاملاً محترم شمرده شود.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل حمایت از غیرنظامیان را مسئولیت نخست کشورهای میزبان برشمرد و تصریح کرد  در این راستا باید از هرگونه مداخله نظامی بوسیله سازمان ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویا اجتناب شود.

خوشرو در خصوص موضوع بکارگیری فناوری های نوین جهت جمع آوری اطلاعات در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل نیز تصریح کرد بکارگیری فناوری های نوین باید با هدف افزایش ایمنی و امنیت نیروهای حافظ صلح صورت گیرد و در عین حال جنبه های حقوقی استفاده از این فناوری ها بایستی طی فرایندهای مناسب بین دولتی، بررسی شود.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به افزایش موارد تعرضات جنسی توسط نیروهای حافظ صلح در برخی از کشورها هم تاکید کرد این موضوع اعتبار سازمان ملل را به شدت مخدوش کرده است؛ به همین دلیل مقابله با سوء رفتار از جمله استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی صلحبانان بایستی به عنوان یکی از اولویت های ملل متحد در اجرای عملیات حفظ صلح مورد توجه قرار گیرد.

خوشرو همچنین با تاکید بر اهمیت اقدامات سازمان ملل متحد در ارتقای حاکمیت قانون در کشورهای درگیر در منازعه اظهار داشت اقدامات سازمان ملل در این خصوص بایستی با نظر گرفتن حاکمیت ملی و نیز تنوع فرهنگی و ویژگی های هر یک از کشورهای هدف انجام شود.118/117

بیشتر بخوانید:

خوشرو: استفاده ابزاری کشورها از شورای امنیت، اعتبار این شورا را خدشه دار می‌کند

خوشرو: هیات حاکمه آمریکا از صلاحیت اخلاقی و سیاسی برخوردار نیستند

خوشرو به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشت؛ آمریکا در امور داخلی ایران دخالت می کند

 

کامنت