۱۵ تیر ۱۳۹۵, ۱۸:۳۳ تهران

رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با اشاره به هدف قرار گرفتن گسترده ایران اسلامی توسط جریان رسانه ای غرب خاطر نشان کرد، رسانه ملی برای مقابله با این تهدیدات خود را تجهیز می کند.

دکتر علی عسکری روز سه شنبه در جریان افتتاح رسمی پایگاه اطلاع رسانی "پارس تو دی" در معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار پارس تو دی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم آمادگی در مقابل تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و رسانه ای استبکار علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد، ایران اسلامی با یک جنگ گسترده رسانه ای روبرو است و رسانه ملی در صف اول این جنگ قرار دارد.

رئیس رسانه ملی افزود، پارس تو دی یک رسانه جدید است و می تواند به اندازه خودش در این جنگ  موثر باشد.

دکتر علی عسکری با اشاره به وجود حدود 201 شبکه فارسی زبان که مغایر با فرهنگ و ارزش های ملت ایران فعالیت می کنند، گفت: این شبکه ها خصومت و فتنه گری را دنبال می کند.

رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، استکبار و درصدر آن امریکا را پشت سر جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران  دانست و تاکید کرد، ایادی استکبار به سرکردگی امریکا که در جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی نتوانستند توفیقی بدست بیاورند و بر ایران غلبه کنند به جنگ رسانه ای با جمهوری اسلامی روی آورده اند.

دکتر علی عسکری در پایان اظهار امیدواری کرد، "پارس تودی" بتواند با تحقیق، آشنایی با فرهنگ های ملت های مختلف و طراحی پیام درست، در این جنگ رسانه ای جایگاه خود را پیدا کند و اثر گذار باشد.

کلیدواژه

کامنت