گروههای امداد هواپیمای سقوط کرده در ارتفاعات دنا را پیدا کردند. عملیات برای خارج کردن پیکرهای جان باختگان از منطقه آغاز شده است.

کلیدواژه

۰۱ اسفند ۱۳۹۶, ۱۲:۱۴ تهران
کامنت