دومین همایش کشوری ساحل پیمایی و مریخ نوردی با حضور بیش از 115 گردشگر و ورزشکار از سراسر کشور در شهرستان ساحلی چابهار برگزار شد.

کلیدواژه

۰۵ اسفند ۱۳۹۶, ۱۵:۵۱ تهران
کامنت