۱۲ اسفند ۱۳۹۶, ۱۶:۲۲ تهران
  • تصاویر: «حمام گنجعلیخان» و«خانهٔ حاج آقاعلی» در استان کرمان

خانه «حاج آقا علی» در شهر رفسنجان و «حمام گنجعلیخان» از بناها و اماکن تاریخی و قدیمی در استان کرمان هستند که خانهٔ «حاج آقا علی» با زیربنای 7 هزار متر مربع از بزرگترین و زیباترین خانه‌های خشتی و سنتی جهان به شمار می رود. «حمام گنجعلیخان» نیز از بناهای مجموعه گنجعلیخان در شهر کرمان و یک مجموعه عالی از آثار عمرانی عصر صفوی با معماری استاد «سلطان محمد معمار یزدی» است.

کلیدواژه

کامنت