• تصاویر: دیدار معاون وزیر امور خارجه ژاپن با ظریف

«تاکه ئو موری» معاون وزیر امور خارجه ژاپن روز شنبه با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در محل این وزارتخانه دیدار کرد.

کلیدواژه

۱۲ اسفند ۱۳۹۶, ۱۶:۳۶ تهران
کامنت