رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به بحران های اجتماعی و امنیتی متعددی که مردم آمریکا با آنها مواجه هستند تاکید کردند: نقش لابی های بزرگ و سرمایه دارانی که از راه تولید اسلحه درآمد دارند و ترس مقامات آمریکا از آنها از عوامل مهم برطرف نشدن این مشکل بزرگ است.

کلیدواژه

۱۴ اسفند ۱۳۹۶, ۰۹:۰۵ تهران
کامنت