• اینفوگرافی: ایران، کشوری کم جنگل (به مناسبت 15 اسفند، روز درختکاری)

امروز 15 اسفند در تقویم ایران به نام روز درختکاری نامگذاری شده است.

کلیدواژه

۱۵ اسفند ۱۳۹۶, ۱۰:۳۷ تهران
کامنت