قدمت ارگ تاریخی نوشیجان که در ۶۰ کیلومتری جنوب شرق همدان و ۲۰ کیلومتری شمال غرب ملایر روی تپه ای به ارتفاع ۳۷ متر واقع شده است به عصر آهن و اوایل استقرار مادها در ایران بازمی گردد.

کلیدواژه

۱۶ اسفند ۱۳۹۶, ۱۵:۳۸ تهران
کامنت