• تصاویر: حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید بایرامی از شهدای ناجا
کامنت