بيانات رهبرانقلاب درباره حضرت عبدالعظيم و شعرخوانی درباره شخصیت ایشان در دیدار شاعران

امروز پانزدهم شوال، سالروز رحلت سیدالکریم، حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) است. 

کلیدواژه

۰۸ تیر ۱۳۹۷, ۱۴:۳۵ تهران
کامنت