۱۰ تیر ۱۳۹۷, ۰۷:۵۶ تهران

همه با هم کنار دولت هستیم؛ این لبیک کسانی است که نه از جناح دولت هستند و نه از حامیانش اما ترجیح می‌دهند وقتی پای منافع مردم و منافع ملی درمیان باشد، بر روی  بازی‌های سیاسی و جناحی خط بکشند و در خط مقدم کمک به دولت باشند.

کلیدواژه

کامنت