۱۳ تیر ۱۳۹۷, ۱۶:۱۰ تهران
  • فتوکامنت: معنی این حرف را نمی‌فهمند

رئیس جمهوری کشورمان در سخنانی در جمع ایرانیان مقیم سوییس تصریح کرد: "آمریکایی ها مدعی شده اند که می خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی فهمند، چرا که این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید."

کلیدواژه

کامنت