۲۰ تیر ۱۳۹۷, ۱۴:۳۶ تهران

آبادان، شهری در استان خوزستان، مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی (منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) ایران است.

کلیدواژه

کامنت