• اینفوگرافی: حج تمتع در سال 97 از نگاه آمار

امسال 86 هزار نفر از مردم ایران اسلامی از اقصی نقاط کشور راهی سرزمین وحی شدند تا اعمال ویژه حج تمتع را به جا آورند.

کلیدواژه

۱۹ مرداد ۱۳۹۷, ۱۲:۴۶ تهران
کامنت