سامانه پرتودهی گاما در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری با پیشرفت 100 درصدی، آماده بهره‌برداری است.

بخش خصوصی برای اجرای این طرح 180 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی و 3.5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی انجام داده است.

این سامانه در 13 هزار مترمربع احداث شده است که با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال 60 تا 70 نفر از محققان علمی به طور مستقیم ایجاد و زمینه ورود و ارائه خدمات به صنایع را فراهم می‌کند.

پرتودهی نوعی از انرژی تشعشعی است که به روش یونی عمل می‌کند و در این روش، یون‌ها به صورت موج نامرئی از میان فضای مولکولی حرکت می‌کنند و جانداران ریز و عواملی را که باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات می‌شود، از بین می‌برند و یا کاهش می‌دهند.

۳۰ مرداد ۱۳۹۷, ۰۸:۳۹ تهران
کامنت