۱۱ شهریور ۱۳۹۷, ۱۵:۰۷ تهران

دوازده شهریور ماه سالروز شهادت «رئیسعلی دلواری» در تقویم ملی ایران به‌عنوان سالروز مبارزه با استعمار انگلیس نام‌گذاری شده است.

«رئیسعلی دلواری» بعد از اینکه قوای انگلیس بوشهر را به تصرف خود درآوردند، به مقابله با تجاوزگران پرداخت و شکست‏‌های سنگینی بر آنان وارد کرد.

کلیدواژه

کامنت