۱۲ شهریور ۱۳۹۷, ۰۷:۴۱ تهران

رئیس بیمارستان مکه درباره آخرین وضعیت سلامتی حجاج ایرانی گفت: زائران در وضعیت خوبی به لحاظ سلامتی به سر می برند و با توجه به اینکه مسائل بهداشتی و توصیه های پزشکی را رعایت می کنند، موارد بیماری های واگیردار و عفونی مشاهده نشده است.

وی افزود: آمار حجاج متوفی نسبت به سال قبل به یک سوم تقلیل یافته است و امسال 9 نفر از زائرین درگذشتند که سن بالا داشتند و به دلیل کهولت سن و ایست قلبی فوت کردند.

کلیدواژه

کامنت