۱۲ شهریور ۱۳۹۷, ۱۷:۱۴ تهران

از مجموع 86 هزار حاجی تا امروز دوشنبه حدود 33 هزار نفر به کشور بازگشته اند.

تاکنون حجاج استان های آذربایجان غربی، خوزستان، گیلان و زنجان به طور کامل راهی ایران شدند.

حجاج استانهای اصفهان، هرمزگان، زاهدان، بوشهر، کرمان و کرمانشاه هم در حال بازگشت هستند و بقیه استان ها در نوبت انتظار قرار دارند.

پروازها به طور منظم و با کمترین تاخیر از فرودگاه های جده و مدینه در حال انجام است.

عملیات حج تمتع 25 شهریور به پایان می رسد.

کلیدواژه

کامنت